Seminare Überblick
1 Die sechs heilenden Töne Qi Gong
2 Tao Yoga des Heilens & Qi Gong für Frauen
3 Duft Qi Gong
4 Drachentor Qi Gong (Medizinisches Qi Gong)
5 Xi Sui Jing (Knochenmarkwaschen) Qi Gong